C'stunjao

Tartaruga

Esempio: 

Quann ball u ricc e la c'stunja, quann ball u ricc e la c'stunja, lu lepr c va llacc, lu lepr c va llac, lu lepr c va llacc li scarpun!
(Canzone di S. Marco in Lamis, Fg)
Quando ballano il riccio e la tartaruga, quando ballano il riccio e la tartaruga, la lepre si allaccia, la lepre si allaccia, la lepre si allaccia gli scarponi.